علی طاهری شرکت تیم سئو 021-88231072

ویزای امارات

ویزای امارات ,ویزای دبی,اخذ ویزای امارات,اخذ ویزای دبی

ویزای امارات به 2 شکل سینگل و مولتی ارائه میگردد که انواع آن در مدت زمان های مختلف در زیر اشاره شده است :

ضمنا برای رفع هرگونه ابهام و کسب اطلاعات بیشتر در جهت صدور ویزای آنلاین کلیک نمایید.

برای افراد 75 سال به بالا حتما باید یکی از بستگان درجه 1 همراه شما باشند. ( خواهر – برادر – فرزند – همسر )

 

نوع ویزا : توریستی 14 روزه عادی

کشور : امارات

مدت اقامت : 14 روز

مدت اعتبار ویزای امارات : طبق تاریخ پرواز

قیمت : 290 درهم

مدت اخذ ویزای امارات : 5 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

ویزای دبی
ویزای دبی

 

نوع ویزا : توریستی 14 روزه فوری

کشور : امارات

قیمت : 360 درهم

مدت اعتبار ویزای امارات : طبق تاریخ پرواز

مدت اقامت : 14 روز

مدت اخذ ویزای امارات : 2 الی 3 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

دبی
دبی

 

نوع ویزا : توریستی 1 ماهه عادی

کشور : امارات

قیمت : 350 درهم

مدت اعتبار ویزا : طبق تاریخ پرواز

مدت اقامت : 30 روز

مدت اخذ ویزا : 5 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

ویزای دبی
ویزای دبی

 

نوع ویزا : توریستی 3 ماهه عادی

کشور : امارات

قیمت : 1100 درهم

مدت اخذ ویزا : 5 روز کاری

مدت اقامت : 90 روز

مدت اعتبار ویزا : طبق تاریخ پرواز

مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

دبی
دبی

 

نوع ویزا : توریستی 1 ماهه مولتی

کشور : امارات

قیمت : 1100 درهم

مدت اعتبار ویزا : طبق تاریخ پرواز

مدت اقامت : 30 روز

مدت اخذ ویزا : 5 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

دبی
دبی

 

نوع ویزا : توریستی 3 ماهه مولتی

کشور : امارات

قیمت : 2500 درهم

مدت اعتبار ویزا : طبق تاریخ پرواز

مدت اقامت : 90 روز

مدت اخذ ویزا : 5 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اسکن صفحه اول گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار

درخواست کتبی مبنی بر ضمانت بازگشت ، تسویه حساب کامل

ویزای امارات
ویزای امارات