علی طاهری شرکت تیم سئو 021-88231072

ویزای آذربایجان

ویزای آذربایجان

ویزای آذربایجان,ویزای باکو,ویزای الکترونیک آذربایجان,ویزای الکترونیک باکو

ویزای آذربایجان به 3 شکل سینگل ، دبل و مولتی ارائه میگردد که انواع آن در مدت زمان های مختلف در زیر اشاره شده است :

ضمنا برای رفع هرگونه ابهام و کسب اطلاعات بیشتر در جهت صدور ویزای آنلاین کلیک نمایید.

روزهای کاری سفارت باکو به شنبه تا چهارشنبه تغییر یافته است

 

نوع ویزا : ویزای الکترونیک آذربایجان

کشور : آذربایجان (باکو)

قیمت : 1200000 ریال

مدت اقامت : 30 روز

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : 7 روز کاری

مدارک مورد نیاز :برای گرفتن ویزای الکترونیک آذربایجان فقط به اسکن پاسپورت، عکس و فرم مربوط به سفارت نیاز است و اصل مدارک نیاز نیست.

ویزای الکترونیکی بصورت برگه صادر می شود

ویزای آذربایجان
ویزای آذربایجان

 

نوع ویزا : 1 ماهه عادی باکو

کشور : آذربایجان (باکو)

مدت اقامت : 30 روز

قیمت : 35 دلار

مدت اخذ ویزای آذربایجان : 3 روز کاری

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 3×4

تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

آذربایجان
آذربایجان

 

نوع ویزا : 1 ماهه فوری

کشور : آذربایجان (باکو)

مدت اقامت : 30 روز

قیمت : 40 دلار

مدت اخذ ویزای آذربایجان : 1 روز کاری

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 3×4

تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

باکو
باکو

 

نوع ویزا : ترانزیت سینگل

کشور : آذربایجان (باکو)

قیمت : 50 دلار

مدت اعتبار ویزای آذربایجان : طبق تاریخ پرواز

مدت اخذ ویزای آذربایجان : 2 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 3×4

تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

ویزای باکو
ویزای باکو

 

نوع ویزا : ترانزیت دبل

کشور : آذربایجان (باکو)

مدت اعتبار ویزا : طبق تاریخ پرواز

قیمت : 70 دلار

مدت اخذ ویزا : 2 روز کاری

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 3×4

تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)

باکو,آذربایجان
باکو,آذربایجان

 

نوع ویزا : 3 ماهه سینگل

کشور : آذربایجان (باکو)

مدت اقامت : 90 روز

قیمت : 65 یورو

مدت اخذ ویزای : 3 روز کاری

مدت اعتبار ویزا : طبق تاریخ پرواز

مدارک مورد نیاز : اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار (از تاریخ پرواز) ، یک قطعه عکس رنگی 3×4

تسویه کامل ،(در صورتی که برای همراه ویزا لازم است در درخواست کتبی ذکر شود + عکس همراه)